İş Güvenliği

layout styles

İş Güvenliği

İşçilerin çalışma ortamlarında oluşabilecek iş kazalarını önlemek için çalışma ortamını güvenli hale getirmek için gereken tedbirlerin tümüne iş güvenliği denir.

Teknolojinin ilerlemesi ve hızlı sanayileşme ile ilgili olarak, fabrika veya herhangi bir işletmede çalışan işçilerin iş güvenliği sorunları ortaya çıkmıştır. İş güvenliğinin olmaması acı tecrübelerle insanlığın ortak zihninde derin izler bırakan kazalara neden olmuştur. Bu sebeplerden ötürü iş kazaları yaşanmadan bir takım önlemleri önceden alarak işletmeleri güvenli hale getirmek artık yasalarla da zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Asal OSGB olarak işletmelere iş güvenliği uzmanlarımız ile profesyonel, belgeli, raporlu, resmiyete uygun iş yeri güvenliği hizmetleri sunmaktayız hizmetlerimiz başlıca şunlardır.

 • Ön risk değerlendirme raporu Bakanlıktan onaylı
 • Sertifikalı iş güvenliği uzmanı görevlendirme
 • İşletmeye özel İSG planı hazırlama
 • Risk değerlendirmesi ve analizi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ve içinde görev alınması
 • İş güvenliği ile ilgili genel ve işletmenin iş koluna özel eğitimler
 • Acil durum planlaması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması
 • İşletmeye ve çalışana yönelik gerekli test ve ölçümlerin yapılması
 • İş güvenliği ile ilgili periyodik kontroller
 • İş güvenliği ile ilgili gerekli , uyarı işaretleme ve talimatların hazırlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlıkça istenen ilgili, dökümanın (form,veri, istatistik vb) yazışmaları sağlanması saklanması.
 • Tüm hizmetlerin raporlanması.

Asal Osgb Olarak amacımız; Çalışanların ve işverenlerin en yüksek seviyede iş kazalarından oluşabilecek manevi ve maddi zararlarını en aza indirmek, işçi ve işveren arasındaki uyumu artırmak, Çalışma ortamını daha sağlıklı hale getirmek ve iş gücü verimini güvenlikten ödün vermeden artırmaktır.


Risk analizi

Risk Analizinin amacı işyerinde potansiyel tehlike ve riskleri önceden somut bir şekilde ortaya çıkarmaktır. Üretimde veya hizmetlerde iş akışındaki bütün süreçler göz önünde bulundurularak potansiyel riskler bir puanlama yöntemiyle öncelik sırasına göre sıralandırılır.

Belirlenen risk seviyesine uygun önlemler alınarak, önlemleri kapsayan çalışma talimatları hazırlanır.
Adım adım risk analizi şu şekildedir.

 • Tehlikenin belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Risklerin dereceleri ve önlemlerin belirlenmesi
 • Kayıtların tutulması ve önlemlerin uygulanması
 • Denetimlerin yapılarak gerekli durumlarda iyileştirme yapılması

style switcher