İş Sağlığı

layout styles

İş Sağlığı Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15. maddesinde işçilerin iş yerinde kalacakları sağlık riskleri ve güvenlik risklerini önlemek ve tedbir almak amacıyla işçilerin düzenli sağlık gözetiminde tutulmasını işyerlerine zorunlu kılınmıştır.

Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğine göre iş güvenliği açısından tehlikeli işlerde çalışacak kadın erkek ve 16-18 yaş arası genç işçilerin, işe alımlarından önce işin şartları ve niteliklerine göre bedensel elverişliliklerini labaratuar ve doktor raporlarıyla kanıtlanması zorunludur. İşin devamı süresince 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını geçmemiş genş çalışanlar için an az 6 ayda bir, diğerleri içinse yılda en az bir defa düzenli sağlık kontrolu işverenlere zorunlu hale getirilmiştir.

Asal Osgb İşletmenizin İş sağlığı konusunda hizmet alabileceği sektörde güçlü birçok referansa sahip olan kadrosunda uzman hekimleriyle verimli ve güvenilir hizmet alabilceğiniz ender ortak sağlık güvenlik birimlerindendir.

Başlıca Hizmetlerimiz Aşağıda belirtilmiştir.

 • Bakanlıktan onaylı sertifikalı İşyeri hekimi görevlendirme
 • İşe giriş- dönüş muayeneleri ve ağır ve tehlikeli İşlerde çalışacaklara dair rapor düzenleme
 • Periyodik muayene portör muayenesi , sağlık kontrolleri
 • Poliklinik hizmetleri
 • İlk yardım ve acil müdahale organizasyonu kurmak ve yeter sayıda çalışana eğitim vermek
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları konularında riskleri belirlenmesi, risk analizi çalışmalarında iş güvenliği
 • uzmanı ile koordinasyonun sağlanması.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu yapısında, işyeri hekimi görevlendirme ve kurul toplantılarına katılım.
 • Meslek hastalıkları hakkında genel eğitim
 • Çalışana ve çalışma ortamına yönelik mevzuatta belirtilen her türlü ölçüm ve testler, ve bunların değerlendirilmesi analizi
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlıkça istenen ilgili, dökümanın (form,veri, istatistik vb) yazışmaları sağlanması saklanması
 • Tüm hizmetlerin raporlanması.