Biz Kimiz

Asal Osgb

Asal iş güvenliği eğitim sağlık mühendislik ve danışmanlık olarak; başta ulusal olmak üzere uluslararası İSG hükümlerine de uyumlu olarak, kurum kültürümüz ve etik ilkelerimizden ödün vermeden ülkemizin en saygın kuruluşlarından biri olma amacındadır. Özellikle İSG konusunda güçlü deneyim ve bilgi birikimine sahip yöneticileri öncülüğünde kurulan şirketimiz, saygın teknik uzman kadrosu ile ülkemizde yıllardır süre gelen İSG konusundaki sıkıntıların farkındalığıyla sanayi ve hizmet sektöründe İSG bilincinin yayılmasına yardımcı olmayı görev olarak benimsemiş ve bu doğrultuda global dünyada ülkemizin hak ettiği yeri alabilmesi için çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

Asal iş güvenliği, kuruluşundan bu yana sektörlerinde lider firmalarla birlikte, insani ve maddi kayıpları minimize edecek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak eğitim projeleri yürütmüştür.

Asal İş Güvenliği, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır. Temel faaliyet alanı, İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerine karşılamak, acil durum yönetimi, eğitim programları tasarlayıp, uygulamak ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İş Güvenliği alanında tüm periyodik kontrol hizmetlerini teknik uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmekte ve ilgili raporlar işyerlerine sunulmaktadır.

Tüm faaliyetlerini kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip her branştan Mühendis kadrosu, teknik kontrol uzmanları, İSG uzmanı, Hekim ve Sağlık Memurlarından oluşan kadrosu ile sürdürmektedir.

Belgelerimiz

  • Belge 1

  • Belge 2