Eğitim ve Danışmanlık

layout styles

Sertifikalı Temel İSG Eğitimi

Yasal mevzuat gereğince, çalışanlarınızın iş güvenli bilincinde çalışma kültürünün arttırılmasına yönelik, işyerlerinize özel eğitim programları düzenlemekteyiz.

Çalışanlarınıza iş sağlığı ve güvenliği boyutunda bilgi ve farkındalık oluşturarak bilinçli çalşanlar yetiştirmekteyiz, İşyeri eğitimlerinde alınan bilgilerin önce işyerinde ve daha sonra kişilerin tüm yaşamlarında kullanabilecekleri iş kültürü gelişimine yardımcı olmaktır.

Eğitimlerimiz, görsel destekli teorik anlatım, sınıf içi ekip çalışmaları ve değerlendirilmesi, şeklinde devam etmektedir.

Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında yapılacak olan sınav ile eğitimin ölçme ve değerlendirmesi yapılacak, eğitim sonunda eğitim değerlendirme raporu ve katılım belgeleri sunulacaktır.


Sertifikalı Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

İçişleri Bakanlığının 26/7/2002 tarih ve 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği 131. Maddesinde belirtilen özel kuruluşların itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Sivil Savunma Organizasyonunda görevli çalışanların yangın konusunda eğitilmesi gerektiğini belirtilmektedir.

Bu doğrultuda tecrübeli yangın eğitmenlerimiz'le mevcut yada yeni oluşturulacak yangın takımında yer alan çalışanlarınıza Yangın eğitimleri veriyoruz. Eğitime katılanlar teorik yangın eğitimleri; yangın oluşma nedenleri, söndürme şekilleri, yangına göre uygun söndürücü seçimi ve yangın oluşmasına engel olacak tedbirleri öğrenmektedirler.

Yangın eğitimi sonrasında yapılan Tatbikat eğitiminde bütün yangın tüplerinin kullanılışını ( CO2 + halon, toz, köpük ve su) yangın türlerini (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları) yangına doğru müdahale yöntemlerini, soğukkanlı davranma, hızlı müdahele ve bu esnada yapılması esas olan tüm uygulamalar değerlendirilmektedir.

Yangın genel bilgilerini sunmak ve tehlikeye sebep olan kaynakları belirlemek, yangından oluşan maddi, manevi kayıpları engellemek, müdahale ve tahliye yöntemlerini göstererek, yangına karşı hazırlık ve duyarlığı geliştirmek, yangında doğru davranış biçimini belirlemek adına İş Güvenliği konusunda tecrübeli yangın eğitmenleri ile işletmenizde çalışanlarınıza söndürme tatbikatlı ve yangın eğitimleri vermek amacındayız.

style switcher

layout styles

Sertifikalı Acil Durum Eğitimi

ASAL OSGB bünyesindeki yangın ve sivil savunma uzmanı personeliyle işletmelerin acil durumlarına yönelik gerekli olacak tüm tedbirleri ve ihtiyaçları belirler. Acil durum ekiplerini oluşturrur ve bu ekiplerin gerekli eğitimlerini vermektedir. İşyerinin acil durumlara karşı hareket tarzını ve gerekli makine, ekipmanın işletmelerde hazır olmasını sağlayarak, Acil durum kaçış planları ve Yangın planları belirler.

Eğitimde katılımcılar acil durum yönetimi, uygulama, takip, acil durum planlaması, kontrol ve gelişimi konularında yüksek bilgi ve beceri sahibi yapmayı hedefler. İşletmelerin tehlikelere, afetlere ve doğal zararlara karşı hazırlıklarını yapar hale gelmelerini sağlamaktır.


Temel İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım, Herhangi bir kazada yada yaşam tehlikesi olan durumlarda, tıbbi yardımı temin edilinceye kadar, sağlık görevlileri tarafından, hayatın kurtarılması ya da daha kötü olmaması amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereçler olmadan var olan araç ve gereçlerle ilaçsız yapılan uygulamalardır.

İlkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre; Bütün Kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen (çalışan) her 20 personele bir sağlık görevlisi, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işletmelerde, her 10 personel için bir, Bu yönetmeliğe göre Yetkiyel donatılmış merkezlerden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

style switcher